KHOA HOC TRUC TUYEN - NHOM 12

Chào mừng các bạn đến với khóa học trực tuyến Microsoft Word 2013

Đến với khóa học, học viên sẽ được tham gia vào khóa học, học tập và làm việc trên hệ thống trực tuyến Moodle của khóa học, trong đó các bạn sẽ bước đầu làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản mới nhất Word 2013, biết và sử dụng thành thạo các thao tác với nó qua các bài giảng, bài tập, bài kiểm tra,...

Kết thúc khóa học bạn sẽ thành thạo với việc sử dụng Word 2013 trong học tập và công việc