KHÓA HỌC NGHỀ TIN HỌC THPT

Đối tượng: Dành cho học sinh khối 11.

Nội dung tóm lược: Khóa học gồm 3 phần Windows, Word, Excel, cung cấp các kiến thức căn bản về tin học văn phòng cho các em có thể ứng dụng vào cuộc sống và thi kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức.