KHOA HOC TRUC TUYEN  EXCEL 2010 - NHOM 08
ABOUT:

Khóa học Microsoft Excel 2010 giúp học viên

có thể sử dụng bảng tính và xử lý các dữ liệu

trong bảng tính một cách dễ dàng hơn.

Chương trình được thiết kế từ cơ bản

đến nâng cao, đào tạo thực tế, thực hành

giúp học viên dễ dàng nắm bắt

và ghi nhớ chương trình. Ngoài kiến thức về

 Microsoft Excel 2010,Đào tạo tin học  online Long Đạt

 còn giúp học viên nâng cao kỹ năng sử dụng 

Excel và xử lý bảng tính.