Picture of Nguyễn Đặng Kim Khánh
Hướng dẫn cách đăng kí tài khoản trên hệ thống
by Nguyễn Đặng Kim Khánh - Saturday, 21 September 2013, 5:21 PM
 

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Firefox (hoặc Chrome) để vào trang web elearning.fit.hcmup.edu.vn Sau đó nhấn vào chữ "Login" ở góc phải phía trên màn hình như hình dưới đây

Bước 2: Nhấn vào nút "Create new account" như hình dưới đây

S2

Bước 3: Ta sẽ thấy màn hình như hình dưới đây:

S3

Bước 3:  Điền đầy đủ các thông tin vào các ô dữ liệu. Bạn phải điền thông tin thật chính xác. Nếu không, bạn sẽ không được công nhận điểm số của bạn.

  • Default language (ngôn ngữ mặc định): chọn ngôn ngữ mặc định
  • ID Number (Mã số sinh viên): mã số sinh viên của mình. Chữ K viết hoa, ngăn cách với nhau bằng dấu chấm. Ví dụ sau đây là đúng: K36.103.999 Các ví dụ sau đây là sai: k36.103.999, K36103999, K36 103 999
  • Password (Mật khẩu): đặt mật khẩu cho tài khoản của mình. Sau này, đây là mật khẩu để vào trang web này. Hãy nhớ nó!!!
  • Email (thư điện tử): ghi địa chỉ email thường sử dụng của mình. 
  • Email again (xác nhận thư điện tử): nhập lại 1 lần nữa địa chỉ email của mình để chắc chắn rằng bạn không rõ sai.
  • Surname: họ và tên đệm của mình (lấy hết các chữ trừ chữ cuối cùng). Chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải viết in hoa.
  • Firstname: tên của mình (chỉ lấy chữ cuối cùng làm tên). Chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải viết in hoa.

Dưới đây là ví dụ mẫu:

S4

Bạn hãy kiểm tra thật kỹ 1 lần nữa các thông tin bạn đã ghi và nhớ rõ password và địa chỉ email mà bạn đã nhập.

Mã số sinh viên và mật khẩu sẽ được dùng để bạn đăng nhập vào hệ thống sau này.

Bước 4: Nếu đã điền thông tin chắc chắn ở bước 3, bạn hãy nhấn nút Create my new account. Khi đó bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

S5

Bước 5: Mở hộp mail của bạn, bạn sẽ thấy có 1 email có tiêu đề là: "E-learning System: xác nhận mở tài khoản". Hãy mở email đó ra. Bạn sẽ thấy như hình ở dưới

S8a

Bước 6: Bạn hãy click vào đường link http://elearning... ở trong email đó. Khi đó bạn sẽ thấy lời thông báo như hình bên dưới.

 S7

Bước 7: Hãy click nút "Khóa học" để xem danh sách các khóa học tương ứng với bạn.