Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC IW2.02.TD1 - 25/10/2015-08/11/2015

Các giảng viên phụ trách: Trần Hữu Cường

Cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21; khai thác một cách hiệu quả các phương tiện hiện đại: máy tính cá nhân (PC) và bảng tương tác (Interactive Whiteboard - IW) trong dạy học bộ môn.

Mục tiêu chính của chuyên đề là trả lời câu hỏi: “làm thế nào để thiết kế một bài giảng tích hợp công nghệ có chất lượng và dạy học hiệu quả thông qua các phương tiện hiện đại?

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC IW2.02.TD1 - 25/10/2015-08/11/2015

Các giảng viên phụ trách: TS. Lê Đức Long, Huỳnh Phạm Thanh Trúc, Trần Hữu Cường

Cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21; khai thác một cách hiệu quả các phương tiện hiện đại: máy tính cá nhân (PC) và bảng tương tác (Interactive Whiteboard - IW) trong dạy học bộ môn.

Mục tiêu chính của chuyên đề là trả lời câu hỏi: “làm thế nào để thiết kế một bài giảng tích hợp công nghệ có chất lượng và dạy học hiệu quả thông qua các phương tiện hiện đại?

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC UD2.03 - ỨNG DỤNG ICT VÀO TRONG DẠY & HỌC - 17/10-01/11/2015

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Đây là một chuyên đề nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ dạy học trong ngữ cảnh TK.21, trình bày những kiến thức nền tảng về thiết kế dạy học (instructional design) và việc ứng dụng ICT trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thông qua một số hình thức ứng dụng công nghệ trong dạy học cụ thể. Học phần sẽ giúp ích rất nhiều cho sinh viên, học viên và giáo viên các ngành SP trong việc khai thác một cách phù hợp và hiệu quả các ứng dụng ICT hiện nay.

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC UD2.02 - ỨNG DỤNG ICT VÀO TRONG DẠY & HỌC - 20/08-03/09/2015

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Đây là một chuyên đề nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ dạy học trong ngữ cảnh TK.21, trình bày những kiến thức nền tảng về thiết kế dạy học (instructional design) và việc ứng dụng ICT trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thông qua một số hình thức ứng dụng công nghệ trong dạy học cụ thể. Học phần sẽ giúp ích rất nhiều cho sinh viên, học viên và giáo viên các ngành SP trong việc khai thác một cách phù hợp và hiệu quả các ứng dụng ICT hiện nay.

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC IW2.01.T3H.DHSP - 27/7/2015-10/8/2015

Các giảng viên phụ trách: TS. Lê Đức Long

Cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21; khai thác một cách hiệu quả các phương tiện hiện đại: máy tính cá nhân (PC) và bảng tương tác (Interactive Whiteboard - IW) trong dạy học bộ môn.

Mục tiêu chính của chuyên đề là trả lời câu hỏi: “làm thế nào để thiết kế một bài giảng tích hợp công nghệ có chất lượng và dạy học hiệu quả thông qua các phương tiện hiện đại?

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC UD2.01 - ỨNG DỤNG ICT VÀO TRONG DẠY & HỌC - 08-20/07/2015

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Đây là một chuyên đề nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ dạy học trong ngữ cảnh TK.21, trình bày những kiến thức nền tảng về thiết kế dạy học (instructional design) và việc ứng dụng ICT trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thông qua một số hình thức ứng dụng công nghệ trong dạy học cụ thể. Học phần sẽ giúp ích rất nhiều cho sinh viên, học viên và giáo viên các ngành SP trong việc khai thác một cách phù hợp và hiệu quả các ứng dụng ICT hiện nay.