Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC IWB01 - ĐỢT 01 - 12-14/12/2014

Các giảng viên phụ trách: Lê Đức Long, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phan Võ Minh Thắng

Cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21; khai thác một cách hiệu quả các phương tiện hiện đại: máy tính cá nhân (PC) và bảng tương tác (Interactive Whiteboard - IW) trong dạy học bộ môn.

Mục tiêu chính của chuyên đề là trả lời câu hỏi: “làm thế nào để thiết kế một bài giảng tích hợp công nghệ có chất lượng và dạy học hiệu quả thông qua các phương tiện hiện đại?

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC IWB02 - ĐỢT 02 - 19-21/12/2014

Các giảng viên phụ trách: Lê Đức Long, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phan Võ Minh Thắng

Cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21; khai thác một cách hiệu quả các phương tiện hiện đại: máy tính cá nhân (PC) và bảng tương tác (Interactive Whiteboard - IW) trong dạy học bộ môn.

Mục tiêu chính của chuyên đề là trả lời câu hỏi: “làm thế nào để thiết kế một bài giảng tích hợp công nghệ có chất lượng và dạy học hiệu quả thông qua các phương tiện hiện đại?

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC IWB03 - ĐỢT 03 - 31/7-01/08/2015

Các giảng viên phụ trách: Lê Đức Long, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phan Võ Minh Thắng

Cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21; khai thác một cách hiệu quả các phương tiện hiện đại: máy tính cá nhân (PC) và bảng tương tác (Interactive Whiteboard - IW) trong dạy học bộ môn.

Mục tiêu chính của chuyên đề là trả lời câu hỏi: “làm thế nào để thiết kế một bài giảng tích hợp công nghệ có chất lượng và dạy học hiệu quả thông qua các phương tiện hiện đại?