Đây là một học phần cơ sở mà mục đích chính cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về phương pháp dạy học Tin học và nội dung, chương trình Tin học phổ thông.

Yêu cầu của môn học là tìm hiểu các vấn đề cơ bản liên quan đến phương pháp dạy học Tin học, nắm vững nội dung, chương trình Tin học phổ thông và các kiến thức, kĩ năng chuyên môn cần thiết để có thể dạy học Tin học ở trường phổ thông.

›Giúp sinh viên có khả năng tổ chức được chương trình, có phương pháp tổ chức giảng dạy lập trình  trong môi trường phổ thông.

Khóa học giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng đã học ở các học phần lý luận dạy học như kỹ năng soạn một hồ sơ bài giảng, kỹ năng phân tích bài học, biên tập bài giảng, cách thức tổ chức lớp học và trình bày trước học sinh. Tại đây, các bạn sẽ được trao đổi về các kinh nghiệm thực tế khi dạy học ở trường phổ thông. Ngoài ra, các bạn còn được giới thiệu, hướng dẫn thao tác với các thiết bị hiện đại được trang bị trong nhà trường phổ thông phục vụ công tác giảng dạy, cũng như được hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong soạn giảng.

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về dạy học lập trình trong nhà trường phổ thông từ căn bản đến nâng cao. Khóa học còn rèn luyện lại cho sinh viên một chủ đề trong lập trình nâng cao từ đó hướng dẫn cách thức dạy học sinh vấn đề chuyên sâu này như thế nào. Ngoài ra, khóa học cũng giới thiệu đến các bạn sinh viên cách thức dạy học lập trình mới sử dụng robot để mô phỏng.