Môn học giúp sinh viên nắm được một số kiến thức cơ bản về kiến trúc của các hệ thống máy vi tính và hoạt động của máy vi tính. Môn học gồm: giới thiệu kiến trúc máy tính, hệ thống máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, bộ xử lý, bộ nhớ, một số dạng kiến trúc máy tính.

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy trình hình thành và phát triển một trò chơi điện tử; các kỹ thuật cơ bản trong lập trình Game 2D trên máy tính và những ý niệm ban đầu về thiết kế trò chơi điện tử. Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có khả năng tự thiết kế và lập trình những trò chơi đơn giản trên máy tính.